Pohřební služba Bohumín

Pohřební služba Starý Bohumín
Iveta Balarinová

Zajišťujeme veškeré služby pohřební a hřbitovní, včetně převozu zemřelých, 24 hodin denně. Naším cílem je komplexní zajištění důstojného rozloučení se zesnulým a pomoc lidem v nejtěžších chvílích života.

Práci v tomto oboru se věnujeme od roku 1987, od kdy spadá do naší kompetence správa hřbitova ve Starém Bohumíně, v Novém Bohumíně, ve Skřečoni, Vrbici a v Záblatí. V roce 1991 jsme začali v této oblasti soukromě podnikat. Naším cílem bylo, aby služby pro pozůstalé byly komplexní a při ztrátě nejbližších mohli vše vyřídit najednou. Proto jsme o tři roky později zahájili také provoz pohřební služby.

Hřbitovní služby

Provádíme výkopy hrobů a přípravy hrobek k pohřbu na hřbitovech ve Starém Bohumíně, Skřečoni, Vrbici, Záblatí, Rychvaldu, Dolní Lutyni, případně i na jiném hřbitově, nemá-li obec tyto služby zajištěny.

Samozřejmostí je montáž a demontáž poklopů, uvedení hrobů po pohřbení do původního stavu. Dále zajišťujeme ukládání uren, exhumace zemřelých, zprostředkování kamenických prací apod.

Spravujeme veřejná pohřebiště ve Starém Bohumíně, v Novém Bohumíně, ve Skřečoni, Vrbici a v Záblatí, jejichž provozovatelem je Městský úřad Bohumín. Vedeme evidenci hrobových míst, provádíme výběr poplatků za pronájem hrobových míst a další úkony s tím spojené. V naší kompetenci je rovněž údržba hřbitova ve Starém Bohumíně a okolí obřadní síně.

Komplexní vyřízení pohřbu

Náhrobní desky

 • převoz zemřelých 24 hodin denně
 • výkopy hrobů
 • příprava hrobek k pohřbu
 • ukládání uren
 • oblečení a úprava zemřelých
 • uložení těl v chladicím zařízení (max. 7 dní, po uplynutí této lhůty zabezpečíme převoz těla do mrazicího boxu, je tedy možné pohřbít zemřelého i po uplynutí sedmi dní)
 • zajištění řečníka, hudby (dechová hudba, reprodukovaná hudba, varhany, housle, harmonika atd.), smutečního štítu, květin, věnců, fotografa, autobusu, nosičů rakve
 • zvětšení fotografie k rakvi
 • uveřejnění v tisku
 • tisk parte na počkání
 • možnost propůjčení květinové výzdoby
 • následná pomoc a poradenství týkající se vyřízení pohřebného, důchodů, různých dokladů, dědického řízení atd.
 • zajištění kremace a dovoz urny
 • uložení urny do společného hrobu
 • uložení urny do kolumbária v obřadní síni ve Starém Bohumíně
 • vyřízení potřebných dokladů, vztahujících se k úmrtí

Veškeré rakve a příslušenství do rakví máme skladem – není tedy nutné vybírat z fotografií.

Respektujeme jakékoliv přání pozůstalých, neboť je pouze na nich, jakým způsobem se se svými blízkými chtějí rozloučit, přičemž dbáme na to, aby veškeré úkony s tím spojené provedla naše firma (přeje-li si to zákazník).